MŁODY MENEDŻER – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, MOTYWOWANIE I PRZYWÓDZTWO

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Młody menedżer – zarządzanie zespołem, motywowanie i przywództwo

CENA: 799 zł

Jak zwiększyć swoją skuteczność jako menedżer?

Każdy młody menedżer obejmujący nowe stanowisko pracy musi nauczyć się precyzyjnie formułować cele, delegować zadania i motywować ludzi, wyznaczyć najlepsza metodę zmierzenia efektywności pracowników (KPI).

Nasz autorski program rozwojowy został opracowany przez ekspertów z różnych branż oraz kadrę zarządzającą na kilku poziomach szczebla menedżerskiego. Jest to program stale aktualizowany i modyfikowany w oparciu o wnioski płynące z najnowszych badań, aktualne trendy rynkowe oraz bieżące wyzwania biznesowe dla kadry zarządzającej. Kompleksowo odnosi się do kluczowych kompetencji menedżerskich, których opanowanie jest niezbędne dla dalszego rozwoju na ścieżce menadżera.

CZAS TRWANIA

1 dzień

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

ONLINE
STACJONARNIE