ASYSTENT ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Asystent Zarządu i Rad Nadzorczych

CENA: 899zł

Szkolenie pozwoli odpowiednio przygotować pracowników do roli asystentki/asystenta zarządu lub rady nadzorczej. Podczas zajęć przedstawione zostaną wybrane zagadanienia z Kodeksu Spółek Handlowych, w tym prawa i obowiązaki członków zarządu i rad nazdorczych, a także praktyczne przykłady działania podczas posiedzenia: przygotowanie techniczne i merytoryczne, odpowiednie protokołowanie, reagowanie na potrzeby przełożonych, wskazówki czego unikać. Zyskasz skutecznych i harmonijnie działających pracowników!

CZAS TRWANIA

1 dniowe

WYKŁADOWCY

mec. Adam Nowak

mgr Anna Nowak

ONLINE
STACJONARNIE