ASYSTENT ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Asystent Zarządu i Rad Nadzorczych

CENA: 999zł

Szkolenie pozwoli odpowiednio przygotować Cię do roli asystentki/asystenta zarządu lub rady nadzorczej. Podczas zajęć przedstawione zostaną wybrane zagadnienia z Kodeksu Spółek Handlowych, w tym prawa i obowiązki członków zarządu i rad nadzorczych, a także praktyczne przykłady działania podczas posiedzenia: przygotowanie techniczne i merytoryczne, odpowiednie protokołowanie, reagowanie na potrzeby przełożonych, wskazówki czego unikać.

Twoje działania będą bardziej harmonijne, spokojne i profesjonalne!

CZAS TRWANIA

1 dniowe

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

ONLINE
STACJONARNIE