BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Bezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach

CENA: 899zł

Tajemnica przedsiębiorstwa to niezwykle istotne zagadnienie, którego nigdy nie można lekceważyć. Dla własnego bezpieczeństwa warto usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Wychodzimy tej potrzebie naprzeciw! Podczas szkolenia omówione zostaną najbardziej skuteczne sposoby organizacji pracy komórek zajmujących się informacjami niejawnymi oraz sposoby przechowywania, ewidencjonowania i archiwizacji dokumentów. Przedstawimy szereg aspektów prawnych związanych z ochroną informacji niejawnych. Wszystko dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Twojej firmy!

CZAS TRWANIA

1 dzień

WYKŁADOWCY

mec. Adam Nowak

ONLINE
STACJONARNIE