CZAS PRACY PRACOWNIKÓW I MENEDŻERÓW

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Czas pracy pracowników i menedżerów

CENA: 499zł

Szkolenie skierowanie zarówno do kierowników działów kadr, jak i do osób kierujących pracownikami, odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy. Uczestnikami szkolenia mogą być zarówno osoby rozpoczynające przygodę z czasem pracy, jak i bardzo doświadczeni menedżerowie.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne informacje, jak zastosować bieżące przepisy. Omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy, systemy czasu pracy, zasady tworzenia grafików, podróży służbowych, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, czy pełnienia dyżurów domowych, pracy zdalnej. Poruszone zostaną kwestie godzin nadliczbowych, możliwości prawnych odmowy wykonania takich poleceń oraz ewentualnych skutków prawnych ich niewykonania.

CZAS TRWANIA

1 dzień

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

ONLINE
STACJONARNIE