CZAS PRACY PRACOWNIKÓW I MENAGERÓW

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Czas pracy pracowników i managerów

CENA: 899zł

Szkolenie skierowanie jest zarówno do kierowników działów kadr jak i do osób kierujących pracownikami i innych osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy. Uczestnikami szkolenia mogą być zarówno osoby zaczynające dopiero przygodę z czasem pracy jak i bardzo doświadczeni menadżerowie. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne informacje jak zastosować bieżące przepisy. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy, wszystkie systemy czasu pracy, zasady tworzenia grafików czasu pracy, podróży służbowych, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe czy pełnienia dyżurów domowych. Poruszone będą kwestie godzin nadliczbowych, możliwości prawnych odmowy wykonania takich poleceń czy ewentualnych skutków prawnych ich niewykonania.

CZAS TRWANIA

1 dzień

WYKŁADOWCY

mec. Adam Nowak

mgr Anna Nowak

ONLINE
STACJONARNIE