Konstruowanie umów w obrocie gospodarczym

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Konstruowanie umów w obrocie gospodarczym

CENA: 999zł

Szkolenie z zakresu konstruowania umów dla osób biorących udział w procesie ich przygotowania. Kurs stanowi skondensowaną wiedzę prawniczą, która obejmuje zasady tworzenia, wykonywania, odpowiedzialności i zabezpieczania interesów stron zawierających umowę.

CZAS TRWANIA

1 dzień

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

ONLINE
STACJONARNIE