KURS EKG DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH: WYKONANIE BADANIA I INTERPRETACJA

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Kurs EKG dla pielęgniarek i położnych: wykonanie badania i interpretacja

CENA: 199 zł

Kurs EKG skierowany do pielęgniarek i położnych, które pracują lub mają w planach pracować w zakładach opieki zdrowotnej.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki lub położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego w spoczynku u osoby dorosłej oraz do udziału w badaniach diagnostycznych. Po zakończeniu szkolenia kursant potrafi monitorować pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego. Ponadto nabywa umiejętność interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych oraz stanów zagrożenia życia i zdrowia.
Czas trwania kursu EKG


Kursy EKG podzielone są na zajęcia teoretyczne (50 godzin) oraz praktyczne (58 godzin). Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursu weekendowego.

CZAS TRWANIA

50 godzin teoria

58 godzin praktyka

ONLINE
STACJONARNIE