KURS EKG DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH: WYKONANIE BADANIA I INTERPRETACJA

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Kurs EKG dla pielęgniarek i położnych: wykonanie badania i interpretacja

CENA: – zł

Kurs EKG skierowany do pielęgniarek i położnych, zarówno aktywnych zawodowo, jak i planujących rozpoczęcie kariery w placówkach medycznych.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki lub położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego w spoczynku u osoby dorosłej oraz do udziału w badaniach diagnostycznych. Po zakończeniu szkolenia kursant potrafi monitorować pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego. Ponadto nabywa umiejętność interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych oraz stanów zagrożenia życia i zdrowia.
Czas trwania kursu EKG

Kursy EKG podzielone są na zajęcia teoretyczne (50 godzin) oraz praktyczne (58 godzin). Istnieje również możliwość przeprowadzenia przyspieszonego kursu weekendowego.

CZAS TRWANIA

ONLINE
STACJONARNIE