KURS PIELĘGNACJI OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH: OPIEKA GERIATRYCZNA Z ELEMENTAMI REHABILITACJI

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Kurs pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych: opieka geriatryczna z elementami rehabilitacji

CENA: – zł

Szkolenie, które zwiększy kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, przygotowujące uczestników do roli opiekuna. Stanowi zbiór wiedzy medycznej, psychologicznej i teoretycznej ogólnej, dostosowanej do odpowiedzialnego sprawowania pieczy nad osobami niesamodzielnymi.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z m.in. funkcjonowaniem placówek opiekuńczych, zasad prawnych opieki społecznej, specyfiką pracy opiekuna, anatomią i fizjologią, obserwacją chorego, pomiarem parametrów, profilaktyki odleżyn, rehabilitacji geriatrycznej, zasad żywienia, budowania relacji, czy przepisów BHP.

CZAS TRWANIA

ILOŚĆ GODZIN

ONLINE
STACJONARNIE