Odpowiedzialność członków zarządu oraz członków rad nadzorczych spółek kapitałowych

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Odpowiedzialność członków zarządu oraz członków rad nadzorczych spółek kapitałowych

CENA: 1200 zł

Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu i członkach rad nadzorczych w związku z piastowanymi przez nich funkcjami. Kurs ten pozwala na wyeliminowanie najczęściej występujących błędów, popełnianych podczas piastowania ważnych funkcji menadżerskich. Przedstawia odpowiedzialność prawną, w tym cywilną i karną.

CZAS TRWANIA

1 dzień

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

ONLINE
STACJONARNIE