OPIEKUN OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Opiekun osób chorych i niepełnosprawnych

CENA: 199 zł

Kurs przygotowujący do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług opieki nad ludźmi i chorymi i niepełnosprawnymi. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z m.in. zadaniami opiekuna, anatomią, fizjologią, obserwacją chorego, sprawdzaniem parametrów, pielęgnacją, rehabilitacją, pierwszą pomocą, zasadami żywienia oraz wycinkiem farmakoterapii.

CZAS TRWANIA

1 dniowe

ILOŚĆ GODZIN

4 godziny

ONLINE
STACJONARNIE