OPIEKUN OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Opiekun osób chorych i niepełnosprawnych

CENA: – zł

Kurs obejmujący zagadnienia praktyczne i teoretyczne, przygotowujące do opieki nad ludźmi i chorymi i niepełnosprawnymi.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z m.in. zadaniami opiekuna, anatomią, fizjologią, obserwacją chorego, sprawdzaniem parametrów, pielęgnacją, rehabilitacją, pierwszą pomocą, zasadami żywienia oraz wycinkiem farmakoterapii.

CZAS TRWANIA

ILOŚĆ GODZIN

ONLINE
STACJONARNIE