OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Opiekun w domu pomocy społecznej

CENA: 199 zł

Praktyczne i teoretycznie przygotowanie w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy oraz pomocy osobie przebywającej w instytucjach opiekuńczych. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z m.in. zadaniami opiekuna osób starszych, aspekty psychologiczne i fizyczne starzenia się, obserwacji podopiecznego, analizy jego parametrów, pierwszej pomocy, pielęgnacji, rehabilitacji, czy zasad żywienia.

CZAS TRWANIA

1 dniowe

ILOŚĆ GODZIN

4 godziny

ONLINE
STACJONARNIE