Organizacja i zarządzanie w administracji państwowej i samorządowej

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Organizacja i zarządzanie w administracji państwowej i samorządowej

CENA: 799zł

Szkolenie przygotowujące do pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Zawiera elementy prawa i postępowania administracyjnego.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania i budowania zespołu w administracji, stosowania odpowiednich metod motywacyjnych, sprawiedliwego dzielenia zadań oraz rozwoju kompetencji pracowników.

CZAS TRWANIA

1 dzień

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

ONLINE
STACJONARNIE