PRACA Z MIESZKAŃCEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Praca z mieszkańcem domu pomocy społecznej

CENA: 199 zł

Szkolenie ma na celu wzmocnienie postawy opiekuna osób znajdujących się w domu pomocy społecznej, poprzez wzbudzenie asertywności, skutecznego komunikowania się, umiejętności rozwiązywania konfliktów i odpowiedniego motywowania. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z m.in. charakterystyką mieszkańców domu pomocy społecznej, sposobami reagowania na sytuacje stresowe, strategią rozwiązywania konfliktów i strategią motywacyjną oraz metodami komunikacji.

CZAS TRWANIA

1 dniowe

ILOŚĆ GODZIN

4 godziny

ONLINE
STACJONARNIE