PROFIL IDEALNEGO KANDYDATA – PIERWSZE KROKI JAKO REKRUTER

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Profil idealnego kandydata – pierwsze kroki jako rekruter

CENA: 899zł

Szkolenie występuje w wersji dla firm oraz w wersji dla odób prywatnych. Rekrutacja oraz selekcja kandydatów do pracy jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Obdarzenie zaufaniem nowego pracownika w firmie powinno być poprzedzone starannym doborem kandydata, koszty złej decyzji mogą być bardzo dotkliwe dla Pracodawcy. Efektywna rekrutacja to podstawa funkcjonowania każdej organizacji, nie odpowiedni dobór kandydata czy nawet całego zespołu- sprawia ,że oddalmy się od sukcesu. Strategia biznesowa organizacji powinna być spójna z decyzjami personalnymi. Polityka zatrudniania powinna uwzględnić branżę, rynek, aktualne zapotrzebowanie pracodawcy oraz kandydatów, kulturę organizacyjną firmy, misje oraz wizje firmy jak i wartości. Rekrutacja to zawsze działania zmierzające do pozyskania najlepszego kandydata na dane stanowisko. Kluczem do sukcesu jest opublikowanie jasnego i przejrzystego ogłoszenia rekrutacyjnego, poprawne zarządzanie procesem całej rekrutacji. Należy pamiętać, że nie liczy się ilość pozyskanych aplikacji a ich wartość. Szkolenie jest dedykowane osobą rekrutującym kandydatów do pracy, stawiających pierwsze kroki w branży HR. Odbyte szkolenie zapewnia wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu rekrutacji, na zajęciach odbędą się warsztaty oraz będziemy pracować na wybranym studium przypadków. Cena za kurs uwzględnia godzinne konsultacje w dowolnym wskazanym przez Państwa terminie (do wykorzystania przez 3 miesiące po odbytym, szkoleniu). Poruszane zagadnienia w ramach szkolenia:
– Czym się różni proces rekrutacji od selekcji pracowników?
– Kiedy rekrutacja jest nieefektywna?
– Co to jest profil idealnego kandydata?
– Opis stanowiska pracy.
– Jak zbadać kompetencje kandydata? Skala oceny.
– Co to są kompetencje jednopoziomowe oraz wielopoziomowe.
– Co motywuje kandydata?
– Wywiad behawioralny, historyczny, model STAR oraz inne metody najczęściej wykorzystywane w rekrutacji
– Co to jest Metamodel?
– Jak napisać ogłoszenie rekrutacyjne?
– Budżet, wycena stanowiska pracy, siatka wynagrodzeń.
– Testy dla kandydatów.
– Psychologiczne pułapki w procesie oceny kandydata.
– Źródła pozyskiwania kandydatów, kanały komunikacji.
– Employer branding, Candidate Experience, onboarding pracownika.
– Co to jest marketing rekrutacyjny?
– Sprawdzanie referencji a decyzja o zatrudnieniu kandydata.
– Prawo pacy a rozmowa kwalifikacyjna, jakich pytań nie można zadawać w procesie rekrutacji.

CZAS TRWANIA

1 dzień

WYKŁADOWCY

mec. Adam Nowak

ONLINE
STACJONARNIE