WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY: PRACA NAD EMOCJAMI

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Warsztaty dla młodzieży: praca nad emocjami

CENA: 799 zł

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie nieustannie poddawani są różnego rodzaju nieświadomym bodźcom, informacjom, ocenie i kontroli. Jednocześnie 24 godziny na dobę patrzą na innych, porównują się i są krytykowani. Relacje w internecie stają się normą, a w realnym życiu – problemem.

Coraz częściej młodzież nie umie budować relacji i odnaleźć się w grupie rówieśników, ma problem z rozumieniem, nazywaniem i panowaniem nad swoimi emocjami.

“Warsztaty z pracy nad emocjami” to rodzaj terapii skoncentrowanej na emocjach: rozumienie tego co się w człowieku dzieje, nazwanie swoich emocji i praca nad nimi. Takie działania pozwalają na adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych i życie w harmonii z innymi i samym sobą.

Warsztaty mają na celu poszerzenie świadomości własnych odczuć, budowanie umiejętności ich samoregulacji ( redukowanie napięcia i lęku), kształtowanie kompetencji miękkich i zrozumienie zachowań i emocji innych ludzi.

CZAS TRWANIA

1 dzień

ILOŚĆ GODZIN

8 godzin

ONLINE
STACJONARNIE