WARSZTATY DLA RODZICÓW: RELACJE Z DZIEĆMI

Created with Sketch.
OPIS SZKOLENIA

Warsztaty dla rodziców: relacje z dziećmi

CENA: 799 zł

Niestety nie ma szkół przygotowujących do bycia rodzicem, a wszystko czego doświadczamy ma swoje konsekwencje – odbija się na nas i naszych dzieciach.

Warsztaty które proponujemy to teoretyczna i praktyczna praca w grupie rodziców, dostarczająca cennej wiedzy na temat wychowania, metod postępowania z dzieckiem, radzenia sobie z emocjami własnymi i dziecka oraz działaniami w sytuacjach trudnych/nowych dla rodziców.

Główne tematy warsztatu to:
– skuteczna rozmowa z dorastającym dzieckiem;
– problemy okresu dojrzewania: jak zrozumieć własne dziecko?
– uzależnienia wśród młodzieży;
– relacje rówieśnicze dzieci: jak reagować na problemy interpersonalne?
– jak budować poczucie własnej wartości dziecka i jego samoocenę?
– możliwości radzenia sobie z zachowaniami autoagresywnymi i agresywnymi dziecka.

CZAS TRWANIA

1 dzień

ILOŚĆ GODZIN

6 godzin

ONLINE
STACJONARNIE